Προσωπικά Δεδομένα

Η Aegean Insurance σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζεται, εφαρμόζοντας κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα.
Τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσονται με ασφάλεια και η επεξεργασία τους διέπεται από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διαβάστε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των Π.Δ. του Ασφαλισμένου

Διαβάστε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των Π.Δ. του Τρίτου Ζημιωθέντος

Ασκήστε τα Δικαιώματά σας (Αιτήσεις):

Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα

Διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων

Διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων

Φορητότητα των Προσωπικών Δεδομένων

Περιορισμός των Προσωπικών Δεδομένων

Εναντίωση σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα

LOGIN

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με τη χρήση των cookies από εμάς.