Στρατηγική Συνεργασία Accredited Insurance (Europe) & ARAG

Ολοκληρωμένες & αξιόπιστες υπηρεσίες στον κλάδο της Νομικής Προστασίας Οχήματος και Οδηγού, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Σεμινάρια Επανεκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σε περιβάλλον ψηφιακής εκπαίδευσης, έτους 2018

LOGIN