Ασφάλιση Μηχανής

Πρόγραμμα Ασφάλισης για Μοτοποδήλατα/Μοτοσυκλέτες:

• Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
• Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
• Αστική Eυθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων
• Αστική Ευθύνη Κλέπτου
Φροντίδα Ατυχήματος

Προαιρετικές Καλύψεις:

Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια

Νομική Προστασία ARAG (Χρήση Ασφαλιζόμενου Οχήματος)

Έγγραφα Πληροφοριών Ασφαλιστικών Προϊόντων (IPIDs)

MOTO

LOGIN