Ασφάλιση Φορτηγού

Προγράμματα Ασφάλισης για τον επαγγελματία οδηγό Φ.Δ.Χ. Εθνικών/Διεθνών Μεταφορών,
και αυτοτελών ρυμουλκών

Φορτηγά Δημοσίας Χρήσεως Εθνικών/Διεθνών Μεταφορών
LORRYPACK Ε/Δ

• Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
• Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
• Υλικές Zημιές από ανασφάλιστο όχημα
• Αστική Eυθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων
• Αστική Eυθύνη από πτώση ή προεξοχή μεταφερόμενου φορτίου
• Φροντίδα Ατυχήματος
• Νομική Προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)
• Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού-Ιδιοκτήτη
Δωρεάν Ιατρικό Check-up

Προαιρετικές Καλύψεις:

• Θραύση Κρυστάλλων (Με απαλλαγή, εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων )
• Αστική Eυθύνη έναντι τρίτων από τη χρήση ως εργαλείο
________________________________________
Αυτοτελής Ρυμούλκα Εθνικών/Διεθνών Μεταφορών
TRAILER Ε/Δ

• Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
• Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
• Αστική Eυθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων
• Αστική Eυθύνη από πτώση ή προεξοχή μεταφερόμενου φορτίου

LOGIN