Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Προγράμματα Ασφάλισης για Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. & Φ.Ι.Χ. Αγροτικά οχήματα

 • Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων (Κατ΄άτομο), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων
 • Αστική Ευθύνη Κλέπτου
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Δωρεάν Ιατρικό Check-up

Προαιρετικές Καλύψεις:

 • Νομική Προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος) 
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού-Ιδιοκτήτη
 • Θραύση Κρυστάλλων (Με απαλλαγή, εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων )
 • Πυρκαγιά Οχήματος
 • Ολική Κλοπή
 • Μερική Κλοπή
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Φυσικά Καιρικά Φαινόμενα (Εξαιρείται το Χαλάζι)
 • Υλικές Ζημιές από Χαλάζι
 • Ίδιες Ζημιές (Με απαλλαγή)
 • Οδική &Ταξιδιωτική Βοήθεια

Έγγραφα Πληροφοριών Ασφαλιστικών Προϊόντων (IPIDs)

Ε.Ι.Χ.

Φ.Ι.Χ.

Φ.Ι.Χ Αγροτικά Οχήματα

LOGIN