Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Προγράμματα Ασφάλισης για Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. & Φ.Ι.Χ. Αγροτικά οχήματα

Προαιρετικές Καλύψεις:

  • Νομική Προστασία ARAG (Χρήση Ασφαλιζόμενου Οχήματος) 
  • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού-Ιδιοκτήτη
  • Θραύση Κρυστάλλων (Χωρίς Απαλλαγή, στα Συνεργαζόμενα Συνεργεία)
  • Πυρκαγιά Οχήματος
  • Ολική Κλοπή
  • Μερική Κλοπή
  • Φυσικά Καιρικά Φαινόμενα (Εξαιρείται το Χαλάζι)
  • Υλικές Ζημιές από Χαλάζι
  • Ίδιες Ζημιές (Με απαλλαγή, Μόνο για Ε.Ι.Χ.)
  • Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια

Έγγραφα Πληροφοριών Ασφαλιστικών Προϊόντων (IPIDs)

Ε.Ι.Χ.

Φ.Ι.Χ.

Φ.Ι.Χ Αγροτικά Οχήματα

LOGIN