Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Προγράμματα Ασφάλισης για Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. & Φ.Ι.Χ. Αγροτικά οχήματα

• Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων (Κατ΄άτομο), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
• Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
• Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
• Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων
• Αστική Ευθύνη Κλέπτου
• Φροντίδα Ατυχήματος
Δωρεάν Ιατρικό Check-up

Προαιρετικές Καλύψεις:

• Νομική Προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)
• Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού-Ιδιοκτήτη
• Θραύση Κρυστάλλων (Με απαλλαγή, εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων )
• Πυρκαγιά Οχήματος
• Ολική Κλοπή
• Μερική Κλοπή
• Τρομοκρατικές Ενέργειες
• Φυσικά Καιρικά Φαινόμενα (Εξαιρείται το Χαλάζι)
• Υλικές Ζημιές από Χαλάζι
• Ίδιες Ζημιές (Με απαλλαγή)
• Οδική &Ταξιδιωτική Βοήθεια

LOGIN